Nierytmiczny [synonimy]

  • Arytmiczny.
  • Nierówny.
  • Bezplanowy.

[wg Słownika wyrazów bliskoznacznych pod redakcją Stanisława Skorupki]