Coś podobnego

Włosy u dołu związuję w koński ogon.