Niesamowity [wyrazy przeciwstawne]

  • Niesamowity, budzący lęk, niezwykły, okropny.
  • Przeciwstawne:
    • zwykły,
    • normalny,
    • babalny.