Niesforny [wyrazy przeciwstawne]

  • Niesforny, buntowniczy, nieposłuszny, niezdyscyplinowany, taki, który nie daje się ująć w karby.
  • Przeciwstawne:
    • posłuszny,
    • grzeczny,
    • zdyscyplinowany,
    • karny.