Niestrudzenie

Telimena z zaparciem szukała przyszłego męża.