Niewiedza

Żeby nie wiem co, to ja i tak nie wiem nic.