Niewola [wyrazy przeciwstawne]

  • Niewola, brak wolności, niepodległości, suwerenności, zależność.
  • Przeciwstawne:
    • wolność,
    • swoboda,
    • niepodległość,
    • suwerenność.