Niezamężna szlachta

Jacek Soplica pochodził z biednej, niezamężnej szlachty.