Niezbyt pachnąco

Zdecydowana większość chłopów mieszkała w tych czasach na kupie.