Niezwykła moc

„Dziady” podtrzymywały Polaków, żeby nie upadli.