Nigdy [wyrazy przeciwstawne]

  • Nigdy, w żadnym czasie, w żadnej chwili, w żadnej sytuacji, wcale, zupełnie, pod żadnym warunkiem.
  • Przeciwstawne:
    • zawsze,
    • wciąż,
    • stale,
    • nieustannie.