Nikczemny [wyrazy przeciwstawne]

  • Nikczemny, niski moralnie, niegodziwy, podły, haniebny.
  • Przeciwstawne:
    • szlachetny,
    • chlubny,
    • wzniosly.