„Nike” na rynku w Chmielniku [Świętokrzyskie]

Na chmielnickim rynku dumnie prezentuje się odlana z brązu postać Nike. Autorem pomnika jest kielecki artysta rzeźbiarz Arkadiusz Latos.  Postument granitowy pod pomnik zaprojektował inż. architekt . Janusz Wic. Pomnik przedstawia grecką boginię z rozpostartymi skrzydłami. Sprawia wrażenie jakby chciała ulecieć do góry, jest delikatna i zwiewna, mimo monumentalności.  Na granitowym postumencie wyryto zdanie: „Ta ziemia od innych droższa” oraz napis: „Nike – Wolność – Niepodległość”