Nikły [wyrazy przeciwstawne]

  • Nikły, słabo postrzegalny, mało widoczny, odczuwalny, widzialny, niepokaźny, niewielki, wątły.
  • Przeciwstawne:
    • wyrazisty,
    • wyraźny,
    • mocny.