Nominalny [wyrazy przeciwstane]

  • Nominalny, istniejący tylko z tytułu, tytularny, formalny.
  • Przeciwstawne:
    • realny,
    • rzeczywisty,
    • faktyczny.