Nonkonformizm

  • Postawa sprzeciwu przeciw bezkrytycznemu uleganiu normom i opiniom obowiązującym w danym środowisku.
  • Niezgadzanie się z panującymi zwyczajami, poglądami, zasadami.