Notatka [wskazówki dla notujących]

  • Notuj zawsze to, co jest ważne i potrzebne, trudne do zapamiętania, nienotowane nigdzie indziej.
  • Dostosuj formę notatki do celu, jakiemu one służą.
  • Zastosuj taki sposób notowania, jaki tobie najbardziej odpowiada do danego rodzaju notatek.
  • Używaj raczej skrótów ogólnie przyjętych, które na pewno odczytasz.
  • Przygotowane notatki wykorzystuj do osiągnięcia założonego celu.