„Notre-Dame” Juliana Przybosia

 • Wiersz ze zbioru „Równanie serca” (1938).
 • Świątynia gotycka powstała w Paryżu, pw. Panny Marii, wznoszona w od XII do XIV wieku.
 • Częściowo zniszczona poprzez pożar 15 kwietnia 2019 roku.
 • Utwór należący do liryki bezpośredniej.
 • Podmiot liryczny ujawnia swoją obecność, zastosowanie czasowników w pierwszej osobie liczby pojedynczej i odpowiednich zaimków („zdjęło mnie”, „wiem”).
 • Poeta   przedstawia czytelnikowi  nowe rzeczy.
 • Ilustruje majestat świątyni,  swoje uczucia, których doświadcza kontemplując wnętrze katedry.
 • Miejsce to wyrosło: „z miliona złożonych do modlitwy palców wzlatująca przestrzeń!”
 • Obraz sprawia, że  czytelnik jest jakby budowniczym katedry.
 • Dostrzec można kontrast – małości człowieka wobec wielkości katedry.
 • Brzmi w wierszu wielki podziw dla budowniczych kościoła.
 • Wiersz jest bardzo dynamiczny.

Z miliona złożonych do modlitwy palców wzlatująca przestrzeń!

Lecz zdjęło mnie z iglicy jak z haka Wnętrze – przerażenie.

Wyszydzony i opluty śród poczwar rozdziawionych deszczem
wiem: Co znaczę ja żywy o krok od filarów!
Te mury z odrąbanych skał – jak łby ponade mnie
zmartwychwstają z sarkofagu.

Kto wstrząsnął tą ciemnością, nagiął –
i ogarnął?

Wiem. Obciążone Jezusami krzyże
trzeba wyostrzyć w piony budowniczych drabin
i swoją wolę, zrównaną z niezgłębionym lazurem,
swoją śmierć
z ostrołuku
trafić –
– tam na kluczu sklepienia drga zamknięty pęd strzał –

– i trwać pod hurgotem głazów szybujących coraz wyżej i wyżej,
aż je, nie skończone, nagły zawrót
stoczy ze szczytu w dwie wieże, urwane dna.

Kto pomyślał tę przepaść i odrzucił ją w górę!