Nowa Fala

Pokolenie poetów urodzonych juz po wojnie, debiutujących w latach 1968-1976. Stanowi głos poetów odnośnie historii, literatury, pragnienie dawania świadectwa prawdy.

Reprezentanci Nowej Fali:

 • S. Barańczak,
 • R. Krynicki,
 • J. Kornhauser,
 • A. Zagajewski,
 • E. Lipska,
 • L. Szaruga,
 • K. Karasek,
 • J. Markiewicz.

Tematyka podejmowana przez twórców:

 • przeżycia pokoleniowe,
 • program artystyczny,
 • konflikt dwóch orientacji – romantycznej i klasycznej,
 • nieufność wobec schematów,
 • krytyka literatury uchylającej się od odpowiedzialności za rzeczywistość,
 • sprzeciw wobec nijajakości literatury oficjalnej,
 • podmiotowość człowieka,
 • prawo do wahań,
 • mówienie wprost,
 • negacja zakazów,
 • demaskacja obłudy,
 • nowy bohater, typ przeciętnego człowieka.