Nowe działanie

A teraz podzielimy to obutrzystronnie.