Nyks [mitologia]

  • Personifikacja Nocy.
  • Córka Chaosu, siostra i żona Erebu.
  • Matka Henery (Dzień) i Eteru, Charona, Tanatosa, Hypnosa, Momosa, Nemezis, Hesperyd i mojr.
  • Siedziba jej znajdowała się w Hesperii (na zachodnich krańcach ziemi).
  • Przedstaewiano ją jako skrzydlatą kobietę, ubraną na czarno, jadącą na rydwanie razem z gwiazdami.

Wg Słownika szkolnego – Mitologia grecka i rzymska, Stanisława Stabryły.