„O pismach klasycznych i romantycznych” Jan Śniadecki

  • Artykuł powstał w Wilnie w 1818 roku.
  • Ukazał się rok później w „Dzienniku Wileńskim”.
  • Był odpowiedzią  na rozprawę Kazimierza Brodzińskiego  „O klasyczności i romantyczności”.
  • Autor przedstawił w nim:
    • negatywną ocenę wpływu filozofii i literatury niemieckiego romantyzmu na polską literaturę,
    • wskazywał za najdoskonalszy nurt klasycyzmu.