O stylizacjach słów kilka

Stylizacja to wykorzystanie określonych zabiegów językowych służących naśladowaniu określonego stylu. Ważny w stylizacji jest dobór najbardziej charakterystycznych do naśladowanego stylu środków i umiejętne ich zastosowanie.

Wyróżniamy:

  • stylizację biblijną, czyli naśladownictwo stylu biblijnego,
  • archaizację, powrót do języka dawnego z punktu widzenia nadawcy,
  • dialektyzację, sięgniecie po język regionalny, dialekt, gwarę,
  • stylizację środowiskowa, naśladowanie języka pewnych środowisk społecznych, grup ludzi.

Stylizację dzieli się także z względu na stosunek do naśladowanego wzorca i wyróżnia się wówczas:

  • pastisz, naśladowanie stylu dzieła ,autora lub kierunku literackiego, cechą charakterystyczną jest pewna wyrazistość i żartobliwe oraz życzliwe traktowanie pierwowzoru,
  • parodia, karykaturalne, przerysowane traktowanie pierwowzoru, wykorzystanie ironii, satyry i krytycznego spojrzenia na wzorzec,
  • trawestacja, odmiana parodii, degradująca pierwowzór, obniżająca rangę jego stylu i tematu, np. wprowadzenie kontrastowego słownictwa, umniejszenie roli przesłania.