Obelisk upamiętniający wojska T. Kościuszki w Kielcach

Przy zbiegu ulic Leonarda i Kościuszki stoi od lat obelisk pobyt w tym miejscu Tadeusza Kościuszki wraz z oddziałami, powracającymi po klęsce szczekocińskiej w okolice Warszawy. Armia Kościuszki zatrzymała się w Kielcach na 2 dni 9-10 czerwca 1794 roku. Do zebranych przemawiał wówczas sam wódz naczelny Tadeusz Kościuszko. W pobliskich budynkach usytuowano tymczasowy szpital, a sztab swą siedzibę miał na końcu ulicy Leonarda (w budynku tuż przy Rynku).

Kamień położono w setną rocznice śmierci bohatera. Warto wiedzieć, że pozostał on nawet w okresie II wojny światowej, choć Niemcy starli wówczas znajdujące się na nim napisy. Ten obecny obelisk postawiono już po zakończeniu działań wojennych i jest znacznie większy od kamienia pierwotnego. Napis na tablicy  brzmi „Tu obozował Tadeusz Kościuszko 9-10 czerwiec 1794 r.”