Obraz poetycki

  • Element świata utworu lirycznego.
  • Stworzony za pomocą środków językowych, które silnie oddziałują na wyobraźnię czytelnika.
  • Ważną cechą obrazu poetyckiego jest jego niedosłowny, metaforyczny charakter, oddający znaczenia i sens utworu.