Obszary zainteresowania stylistyki językoznawczej

Stylistyka językoznawcza wyróżnia:

  • język narodowy,
  • język ogólny w odmianie mówionej i pisanej,
  • język regionalny razem z dialektami i gwarami wiejskimi,
  • gwary miejskie, żargony w regionalnych odmuianach.