Oczywiście

Linie papilarne pozwalają zdezynfekować przestępcę.