Oczywistość

Kolejny punkt Perugii to już oczywista oczywistość, jak mawia klasyk (siatkówka mężczyzn).