„Oda do młodości” Adama Mickiewicza

“Oda do młodości”. Utwór uznany za szczytowe osiągnięcie poezji filomackiej. Entuzjastyczna pochwała młodości jako boskiej siły, która stworzy “świat ducha”.

Utwór powstał w Kownie w 1820 roku.

Mickiewicz rozesłał go swym wileńskim przyjaciołom, a on obwołali go hymnem Filomatów.

Wiersz łączy elementy oświeceniowe:

  • gatunek literacki,
  • sposób obrazowania (motywy mitologiczne, personifikacja gwałtu i słabości, alegorie),
  • idee (wiarę w postęp, podporządkowanie jednostki zbiorowości, rewolucyjny jakobinizm),

Z elementami romantycznymi:

  • temat utworu (pochwała młodości),
  • podmiot liryczny (“ja” utożsamiane ze zbiorowością),
  • idee (przeciwstawienie “młodych” – “starym”, ubóstwienie młodości, ukazanej nie jako kategoria biologiczna czy socjologiczna, ale jako siła kreacyjna o boskiej potędze, wyższość “świata ducha” nad “światem rzeczy”, odrzucenie racjonalizmu).