Odmiana zaimkow

Ze względu na zasób form odmiany zaimki dzielimy na następujące grupy:

  1. Zaimki odmieniające się przez przypadki, liczby i rodzaje, do tej grupy należą zaimki przymiotne (np. jaki, ktory, mój) oraz zaimek rzeczowny on (ona, ono).
  2. Zaimki odmieniające się przez przypadki i rodzaje, należą tu zaimki liczebne (np. ile, tyle).
  3. Zaimki odmieniające się przez przypadki, dotyczy większości zaimków rzeczownych (np. ja, ty, my, kto, co, się).

Wśród zaimków są także wyrazy nieodmienne, są to zaimki przysłowne (np. tak, kiedyś, tam, wtedy).

Odmiana zaimków przymiotnych jest w zasadzie zgodna z odmianą przymiotników.

Zaimki liczebne odmieniają się  podobnie jak liczebniki (od pięciu do dziewięciuset).

Formy odmiany zaimków rzeczownych są zróżnicowane, np. zaimki kto, co – odmieniają się podobnie jak przymiotniki, zaimki ja, ty, my, wy – odmieniają się według sobie właściwej deklinacji.