Odnośnie do [kłopotliwa część mowy]

Wyszczególnienie Część mowy Przykład
odnośnie do przyimek (odpowiednio) Wydrukował regulamin odnośnie do wycieczki.