Odpędzić [wyrazy przeciwstawne]

  • Odpędzić, zmusić kogoś do odejścia, odgonić, usunąć.
  • Przeciwstawne:
    • przyciągnąć,
    • zwabić.