Odpowiedniki

Odpowiednikiem soch i radła jest dzisiejszy cep i sierp.