Odraza [wyrazy przeciwstawne]

  • Odraza, uczucie niechęci, wstrętu, obrzydzenie, antypatia.
  • Przeciwstawne:
    • sympatia,
    • skłonność,
    • pociąg.