Odrębny [wyrazy przeciwstawne]

  • Odrębny, odmienny od innych.
  • Przeciwstawne:
    • tożsamy,
    • wspólny.