„Odrzania. Podróż po Ziemiach Odzyskanych” Zbigniew Rokita

Krótka zachęta do sięgnięcia po książkę:

Herbata, książka, kot, Top Wszechpierników radia 357 – najlepsza tradycja noworoczna ever…

Recenzja pochodzi od zaprzyjaźnionych fanek czytania  z Read&Breath