Odwiedziny

Odwiedźcie Rosję, zanim Rosja was odwiedzi…