Odwrotna modyfikacja

To właśnie w XIX wieku nastąpiła ewolucja w przemyśle.