Ofiara – człowiek poszkodowany

Ofiara, człowiek poszkodowany, odczuwający złe skutki czegoś, bezradny wobec czegoś lub kogoś.

 1. Biblia, Stary i Nowy Testament (np. Abel- ofiarą swego brata, Hiob- ofiarą zakładu Boga z szatanem, św. Piotr – ofiarą własnego strachu).
 2. Mitologia (np. Marsjasz ofiarą gniewu Apollina).
 3. Homer, „Odyseja”.
 4. Sofokles, „król Edyp|’.
 5. J. Bedier (oprac.), „Dzieje Tristana i Izoldy”.
 6. J. Kochanowski, „Odprawa posłów greckich”.
 7. W. Szekspir, |”Hamlet”.
 8. W. Szekspir, „Makbet”.
 9. W. Szekspir, „Romeo i Julia”.
 10. W. Szekspir, „Otello”.
 11. W. Szekspir, „Król Lear”.
 12. Wolter, „Kandyd”.
 13. J.W. Goethe, „Cierpienia młodego Wertera”.
 14. J.W. Goethe, „Faust”.
 15. I. Krasicki, „Monachomachia”.
 16. A. Mickiewicz, „Lilie”.
 17. A. Mickiewicz, „Rybka”.
 18. A. Mickiewicz, „Dziady” cz. IV.
 19. A. Mickiewicz, „Pan Tadeusz”.
 20. Z. Krasiński, „Nie-Boska komedia”.
 21. J. Słowacki, „Balladyna”.
 22. H. Balzac, „Ojciec Goriot”.
 23. F. Dostojewski, „Zbrodnia i kara”.
 24. L. Tołstoj, „Anna Karenina”.
 25. H. Sienkiewicz, „Quo vadis”.
 26. S. Wyspiański, „Warszawianka”.
 27. S. Wyspiański, „Noc listopadowa”.
 28. T. Mann, „Śmierć w Wenecji”.
 29. F. Kafka, „Proces”.
 30. Z. Nałkowska, „Granica”.
 31. E.M. Remarque, „Łuk Triumfalny”.
 32. M. Bułhakow, „Mistrz i Małgorzata”.
 33. Z. Nałkowska, „Medaliony”.
 34. T. Borowski, „Opowiadania”.
 35. G. Herling-Grudziński, „Inny świat”.
 36. K. Moczarski, „Rozmowy z katem”.
 37. G. |Orwell, „Rok 1984”.
 38. J. Jones, „Stąd do wieczności”.