Oględny [wyrazy przeciwstawne]

  • Oględny, liczący się z kimś, czymś, powściągliwy, ostrożny, umiarkowany.
  • Przeciwstawne:
    • dosadny,
    • bezpardonoy.