Ogromna ofiarność

Stasia Bozowska oddała się ludowi.