Ogromna siła

Wrażenie uderzyło go tak mocno, że padł jak nieżywy.