Ogromne poświęcenie

Górale robią kierpce z własnej skóry.