„Oj, przyszło mi, przyszło”

Piosenka ludowa z powiatu rybnickiego. Warto pamiętać, że są to utwory wymyślane przez wiejskich pieśniarzy, często charakterystyczne dla danego regionu, co można poznać po języku czy detalach geograficznych.. Nie są znani autorzy ani tekstu, ani melodii.

Oj, przyszło mi, przyszło
Od majora pismo,
Muszę maszerować
Na wojenkę istą,

Na pruską granicę
Wszyscy się zjeżdżają
A te nasze serca
Bardzo się lękają

Będzie wojna, będzie
Wedle Raciborza,
Tam się krew przeleje
Jako woda z morza.

Muszę odejść ojca,
Matkę miłośniczkę,
Muszę maszerować
Na pruską granicę.

Będzie wojna, będzie
W okolisko wszędzie,
Szczęśliwy ten wojak,
Co on do dom przyjdzie.

Będzie wojna, będzie
W okolisko wszędzie,
Nie jedna matuchna
Syneczka pozbędzie.