„Ojce moi coście zrobili”

Piosenka żołnierska nazywana popularnie tęsknota żołnierską. Anonimowa, nie są znani jest twórcy (ani tekstu, ani melodii). Trzeba pamiętać, że ich powstaniem kierowała tęsknota za utraconym państwem. Większość z nich przepełniona jest głębokim przesłaniem wiążącym się bezpośrednio z wydarzeniami w kraju lub w oddziałach wojskowych. Stanowią także manifest wolności i impuls do walki z wrogiem.

Ojce moi coście zrobili,
Że nic mi się nie dozwolili.
Straciłem se młody wiek,
Chciałem młodą żonkę mieć,
Teraz muszę koniki poić.

Miałem konia czarnoskórego,
Od tatusia darowanego
Mój koniczek trzęsie się
Na wojenkę niesie mię
Hej, panienki, nie smućcie się.

Wsiędę, wsiędę na konia mego
Od pana mi darowanego
I jak wezmę szablę w rękę,
To pojadę na wojenkę!
Hej, pojadę, hej, na wojenkę.