„Ojciec Goriot” Honoriusza Balzaka

Powieść napisana w 1835, wchodzi w skład części Sceny z życia prywatnego jego cyklu powieści Komedia ludzka.

Akcja powieści jest osadzona w Paryżu w roku 1819. Balzac przedstawia życie i obyczaje społeczeństwa francuskiego z okresu restauracji, tj. czasu powrotu monarchii konstytucyjnej po upadku cesarstwa Napoleona.

Balzac jest mistrzem obserwacji i analizuje obyczaje i relacje między jednostka a całym społeczeństwem.

W tej powieści obyczajowość to jedynie punkt odniesienia do zobrazowania dramatu charakterów.

Główne postaci powieści to:

  • Vautrin,
  • Rastigniac,
  • Goriot.

Wokół wskazanych wyżej postaci skupia się akcja utworu. To ich namiętności stanowią oś kompozycyjną powieści, oni też stają się ilustracją ludzkich postaw i losów.