„Ojczyzna duszy”

Pieśń nabożna ze śpiewnika katolickiego. Znaleźć ją można również w śpiewniku pielgrzymów, bo muzyka jest bliska kościołowi w rozmaitych wydarzeniach roku liturgicznego . Funkcjonuje również pod tytułem w formie pytania „Gdzież duszy ojczyzna?”. Jej tematyka dotyczy ojczyzny, a także śmierci i niebios. Ma podniosły, dostojny charakter. Jest utworem anonimowym.

Gdzież duszy ojczyzna, jej pokój, jej raj?
Gdzie życzeń, nadziei spełnionych jest kraj?
Nie może przytułku pewnego dać świat,
Boć pełno tu grzechów i pokus i zdrad.
Nie, nie, nie, nie, to żaden kłam!
Mej duszy ojczyzna tam u niebios bram!

Opuśćże tę ziemię do nieba się wzbij,
Do cudnej ojczyzny już serce twe ślij!
Twej duszy ojczyzna tam, gdzie Boski tron,
Jeruzalem wieczne u niebieskich stron!
Tam jest, tam jest niebieski kraj!
Spoczynkiem jest duszy, serca mego raj!