Okres

  Okres rozgrzewki nie spełnił swojej roli (siatkówka mężczyzna).