Okres propagandy sukcesu (1968-1980)

 • Jest to czas do wydarzeń sierpniowych i powstania „Solidarności”.
 • Pierwszym ważnym wydarzeniem stają się krwawe wydarzenia grudniowe w 1970 roku w Gdańsku.
 • Doprowadzają one do odejścia Władysława Gomułki i przejęcia władzy w Polsce przez ekipę Edwarda Gierka.
 • Po krótkotrwałej, kolejnej zresztą „odwilży” rozpoczął się w Polsce tzw. czas propagandy sukcesu.
 • Pozorne polepszenie sytuacji ekonomicznej kraju i podniesienie stopy życiowej społeczeństwa okupione zostaje gigantycznym zadłużeniem Polski na Zachodzie i ogromnym uzależnieniem od ZSRR.
 • W czasie, gdy oficjalna propaganda informuje o sukcesach gospodarczych, ekonomicznych i ciągłym rozwoju, jednocześnie zaostrzana jest cenzura i rośnie w siłę PZPR.
 • Do licznych protestów środowisk inteligenckich i twórczych dołączają robotnicy.
 • Doprowadza to do powstania w sierpniu 1980 roku NZSS „Solidarności”.
 • W literaturze lat 70. XX wieku rysuje się kilka nurtów:
  • wiejski, Edward Redliński „Konopielka”,
  • kresowy, Tadeusz Konwicki „Bohiń”, Czesław Miłosz „Dolina ISSY”,
  • żydowski , Julian Stryjkowski „Austeria”.