Olśniony

Kolumb zobaczył u nagich Indian wisiorki ze szczerego złota.